<6/Sep/2006>

I-BIXU TS-IMN SE-DSP G-SMTJ
G-CELG PH-XRE CN-RMX G-OMYT
A7-AEF D-ABAH G-XLAD OH-LEG
OO-VLE PH-KZP HB-IZH LZ-HMW